11/09-10/2018 - November 9, 10 Hock's Force Necessary, Gothenburg, Sweden

11/09-10/2018 - November 9, 10 Hock's Force Necessary, Gothenburg, Sweden

 US$ 5.00

Description

W. Hock Hochheim    
November 9.10 2019 
Gothenburg, Sweden  

Kämpar med & mot hand, pinne, kniv och pistol,

Särskilda sessioner på:
* Stress handgun metoder
* Kniv / Counter-Knife
* PAC / filippinsk skicklighet och flödesövningar
* Impact Weapon metghods
* CQC Gun Utbildning med säker ammo
* Stick kämpar
* Instruktörsutveckling
* Framsteg i kursplanering eller bara, bara träna för kunskap

Hölls vid:
Hitta informationen här: http://ronin.se/english/contact/


Lördag 11.00 till 17.00.
Söndag 10:00 till 4:00-ish.
Inga två dagar är desamma! Var vänlig bär gatan kläder! Särskilt vanliga byxor med fickor och ett gatubälte. De kan vara shorts så länge de har fickor och ett bälte. Ta med ALLA ditt redskap. Utbildningsknivar, vapen, pinnar. Två fokuspåse eller två thailändska pads. Vi kommer att få några att dela, men det skulle vara klokt och bra att ta med några. På träningsknivarna, försök att ta med en tråkig träningsmapp. Om du har en fast kniv träning kniv, ha en mantel och bälte för det skulle vara bra och praktiskt. Vi har några säkra ammunitionspistoler att dela, men ta med en replikpistol och hölster om möjligt.

Vänligen kontakta värd Stefan Linnarsson för ytterligare detaljer som lokala hotell mm sl@ronin.se
Telefon: 0707-291805
 

Fighting with & Against Hand, Stick, Knife and Gun,   

Special sessions on: 

* Stress handgun methods 
* Knife/Counter-Knife 
* PAC/Filipino Skill & Flow Exercises 
* Impact Weapon methods 
* CQC Gun training with safe ammo 
* Stick ground fighting
* Instructor development 
* Progress in course ranking or just, simply train for knowledge 

Held at: 
Find the info herehttp://ronin.se/english/contact/
Space limited! Must preregister. 

No two days are the same! Please wear street clothes! Especially regular pants with pockets and a street belt. They can be shorts as long as they have pockets and a belt. Please bring ALL your gear. Training knives, guns, sticks. Two focus mitts or two thai-style pads. We will have some to share, but it would be wise and helpful to bring some. On the training knives, please try to bring a dull, training folder. If you have a fixed blade training knife, having a sheath and belt for it would be good and practical. We have some safe ammo handguns to share, but bring a replica pistol and holster if possible.

Please contact host the Stefan Linnarsson for other details like local hotels, etc. sl@ronin.se
Telefon: 0707-291805  All monies to be collected in Sweden. Do not pre-register here.

Customers Who Bought This Item Also Bought

Book: Fightin' Words - The Psychology and Physicality of Fighting

Book: Fightin' Words - The Psychology and Physicality of Fighting
  • (2)
From US$ 15.00

Shirt - The Angry Warrior Elephant, 23 Year Anniversary

Shirt - The Angry Warrior Elephant, 23 Year Anniversary
US$ 39.95

10/26-27/2018 - Oct 26, 27 - Hock's Force Necessary, Kokomo/Indianapolis, IN

10/26-27/2018 - Oct 26, 27 - Hock's Force Necessary, Kokomo/Indianapolis, IN
US$ 99.99